top of page

Waarom Mediation

Waarom mediation ?

 

Waar relaties zijn, is ook wrijving. Gelukkig zijn we in de meeste gevallen goed in staat om deze wrijving bespreekbaar te maken en  gezamenlijk op te lossen. Het gebeurt echter ook dat bij wrijving emoties oplopen, de situatie  complex wordt en het niet meer lukt gezamenlijk de verstoorde relatie weer in harmonie te brengen.

 

Gevolgen van een verstoorde “werk” relatie

Bij een verstoorde relatie waarbij de emoties oplopen gaan mensen “overlevingsgedrag” vertonen. Bevriezen/ naar binnen keren, ontwijken/ elkaar en situaties vermijden of vechten/ agressie, aanvallen. Dit zorgt voor verdere escalatie en vertroebeling van de relatie met als gevolg een negatief effect op de werksfeer waardoor samenwerking, productiviteit en kwaliteit onder druk komen te staan.

Mediation zorgt ervoor deze patronen worden doorbreken en emoties  worden teruggebracht wat uiteindelijk leidt tot gezamenlijk gedragen afspraken waardoor ziekteverzuim of ongewenst verloop worden voorkomen.  

 

Gezamenlijk gedragen afspraken en persoonlijke ontwikkeling

Op het moment dat de partijen zelf de harmonie niet meer kunnen herstellen omdat zij zich niet meer veilig en vertrouwd voelen kan een onafhankelijke partij uitkomst bieden.

Veel organisaties maken dan gebruik van mediation en laten hiermee zien dat zij belang hechten aan een goede verhouding met en tussen haar medewerkers door conflicten te willen oplossen en ervan te leren.

Mediation heeft als doel partijen weer naar elkaar te laten luisteren om te horen wat de werkelijke oorzaak van het conflict is en welke belangen en behoeften moeten worden ingevuld om het conflict op te lossen. Om invulling te geven aan deze belangen en behoeften worden tijdens de mediation gezamenlijk gedragen afspraken gemaakt.

Tevens wordt in de mediation sessies zichtbaar wat de rol van de partijen in het conflict is geweest en op welke wijze hun gedrag heeft bijgedragen aan de escalatie. Dit zorgt voor inzicht in eigen gedrag wat een mooie basis biedt voor persoonlijke ontwikkelingen. (zie ook blog/ casus)

 

Korte doorlooptijd en relatief lage kosten

Afhankelijk van de agenda’s van de partijen kan de mediation binnen een week na aanvraag worden opgestart. Ervaring leert dat de betrokken partijen ook graag zelf snel willen starten.

Over het algemeen komen de betrokkenen na twee tot drie sessies van 2 uur al tot gezamenlijk gedragen afspraken.

De kosten voor mediation zijn relatief laag ten opzichte van de kosten voor ziekte verzuim, ongewenst verloop maar zeker ook in relatie tot de verborgen kosten die een verstoorde werksfeer met zich meebrengt.

 

Kortom, Waarom mediation:

  • Lage kosten t.o.v. de kosten die (arbeids) conflicten met zich meebrengen

  • Het inzetten van mediation heeft een positieve invloed op de cultuur en het imago van de organisatie;

  • Er is bij de betrokkenen een groot draagvlak voor de gekozen oplossingen/ afspraken;

  • Stimuleert persoonlijke ontwikkeling;

  • Snel en flexibel in te zetten;

  • Het oplossen van conflicten ondersteunt het lerend vermogen van medewerkers en organisatie;

  • Constructief om kunnen gaan met conflicten draagt bij aan plezier in het werk;

 

Heb je het vermoeden dat de “werk”-relatie onder druk staat en dat partijen er zelf niet uit kunnen komen? Schakel dan tijdig mediation in.

Het kan dan zelfs zo zijn dat na 1 sessie de lucht weer is geklaard en je weer constructief met elkaar verder kunt.

bottom of page