top of page

Profiel Incompanymediation

Op basis van een management assessment in 2006 werd mij geadviseerd een communicatieve vaardigheidstraining te volgen. De mediation opleiding leek toen bij uitstek het traject om mijn communicatieve vaardigheden te verbeteren.

Tijdens de rollenspelen in de opleiding werd duidelijk dat ik aanleg heb om mensen in conflict situaties zo te kunnen ondersteunen en begeleiden dat de harmonie in de relatie weer wordt hersteld. Mijn ruime ervaring als faciliterend leidinggevende was en is hierbij een groot voordeel.

Mijn verwachting was dat het mij zeer veel voldoening zou geven om bij een conflict mensen weer constructief met elkaar in gesprek te brengen, deze verwachting is volledig uitgekomen.

Het is dan ook een prima keuze geweest om de Mediation opleiding af te ronden en mij in 2007 als MfN register mediator te laten registreren.

 

Als manager bij KPN  wist ik uit ervaring dat veel collega managers regelmatig betrokken waren bij conflictsituaties op het werk, maar dat zij niet bekend waren met mediation. Ik heb daarom in 2009 het Mediationplatform bij KPN opgezet om mijn collega’s laagdrempelig de mogelijkheid te bieden mediation in te kunnen zetten bij arbeidsconflicten.

Naast mijn leidinggevende functie vervulde ik tot 2019 de rol van intern mediator en heb daarmee een groot aantal collega's, die in conflictsituaties terecht gekomen waren, mogen ondersteunen om tot gezamenlijk gedragen oplossingen te komen en de daarmee de arbeidsrelatie weer te herstellen.

 

De rol van bemiddelaar had mijn hart gestolen en daarom ben ik in 2009 begonnen als vrijwillig buurtbemiddelaar en heb daarmee de afgelopen jaren een groot aantal buren mogen ondersteunen bij het weer in harmonie brengen van hun relatie. 

Door invulling te geven aan deze twee rollen heb ik ruime ervaring op gedaan als mediator en bemiddelaar wat mij voldoende vertrouwen gaf om in2019  een eigen mediationbedrijf te starten om mij volledig met mijn passie "mediation en bemiddelen" bezig te kunnen houden.

Sinds april 2023 vervul ik ook de rol van peer reviewer bij het MfN. Er wordt dan gekeken hoe collega mediators omgaan met de MfN gedragsregels en het MfN reglement. Het is zeer leerzaam om te zien hoe collega mediators invulling geven aan hun rol en praktijk. Het is ook heel fijn om mijn eigen ervaringen met hen te delen en daarmee ondersteunend te zijn aan de kwaliteit van mediation in Nederland.

 

Sterke punten:

 • Met mijn kennis en ervaring als operationeel leidinggevende in combinatie met die van Mediator/ bemiddelaar, bied ik een unieke combinatie aan expertise.

 • Ruime kennis van bedrijfsprocessen.

 • Inzicht in belangen en arbeidsverhoudingen bij grote en middel grote bedrijven en organisaties.

 • Goed in staat een omgeving van veiligheid en vertrouwen te creëren tijdens het mediation proces.

 • Een groot netwerk waar ik goed gebruik van maak om mij als mediator te blijven ontwikkelen.

 

Samenwerking met o.a.:

 • Mediation pool van het Ministerie van Defensie;

 • Onderwijsinstanties;

 • Financiële instellingen : 

 • Intern Mediation netwerk:

Deelnemers aan dit netwerk zijn o.a. De Belastingdienst, Corbion, UWV, Gemeente Zaanstad, Erasmus MC, ABNAMRO enz. Als coördinator van dit netwerk organiseer ik met veel plezier vier keer per jaar een bijeenkomst.

 • De Bemiddelingskamer:  

Bemiddelen bij buurtconflicten in de regio Alkmaar. Ook word ik regelmatig gevraagd voor complexere buurtconflicten in andere gemeentes.

 • Mediationpoint:  

Een organisatie van arbeidsmediators met een landelijke dekking.

 

Certificeringen:

2007     MfN register mediator 2007

2008     Mediation en arbeidsrecht

2010     Conflicten en systemen

2011     Specialisatie arbeidsmediator

2012     Groepsbemiddeling

2014     Sturen in onbewuste processen

2018     Mediation Masterclass

2019     Arbeidsconflicten en Ziekte

2019     Specialisatie Business Mediation

bottom of page