top of page

Interne Mediation

Waarom zelforganisatie

 

Als ondernemer sta je in deze tijd voor grote uitdagingen. Technische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar normaal gesproken al in snel tempo op, maar nu lijkt het alsof dubbele inspanning nodig is om in de race te blijven. Dit alles helpt natuurlijk niet bij het denken over groei en het rendement van je organisatie.

 

Wanneer je in staat bent om het volledige denkvermogen van jouw organisatie te benutten, creëer je kansen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Zelforganisatie biedt hier een uitstekende basis voor. Hoe waardevol zou het zijn dat medewerkers die vanuit hun unieke perspectief naar ontwikkelingen kijken, zelf verantwoording nemen voor het werk waar zij invloed op hebben? Ook op afstand!

 

Autonome medewerkers die groeien in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel in de organisatie, dragen bij aan flexibiliteit en wendbaarheid. Ze ervaren dat ook zij belang hebben bij een bedrijf dat goed presteert en een vooruitstrevende marktpositie inneemt. De mate waarin zij hier zelf een directe bijdrage aan kunnen leveren zorgt voor plezier in het werk en de motivatie om samen tot optimale resultaten te komen.

 

Dienstverlening

Incompany Mediation biedt in samenwerking met L’Estro armonico de volgende aanpak en diensten om te kunnen groeien in zelforganisatie:

 

  • Inventarisatie

In overleg met de organisatie de huidige situatie inzichtelijk maken en bepalen welke mogelijkheden en wensen er zijn, om te komen tot het gewenste niveau van zelforganisatie.

 

  • Facilitatie

Het in kaart brengen en vaststellen van kaders en voorwaarden op basis waarvan de volgende stap gezet kan worden.

 

  • Opleidingen

Workshops en trainingen gericht op: HBM (Human Being Management), samenwerking en conflictvaardigheid met als doel te groeien naar het volgende niveau van zelforganisatie.

 

  • Coaching

Het coachen van teams en/of medewerkers specifiek gericht op de groei naar zelforganisatie.

 

 

Ervaring en samenwerking

Wij zijn aangesloten bij Go4People, een netwerk van mensen die zich vanuit verschillende perspectieven bezighouden met zelforganisatie. Bij behoefte aan specifieke kennis en extra capaciteit kunnen wij gebruik maken van dit netwerk.

In samenwerking met Go4People zijn er onder andere zelforganisatie projecten uitgevoerd bij een grote bankorganisatie en een zorginstelling.

bottom of page