top of page

Werkwijze en kosten

Loketfunctie en trainingen

 

Onze eerste onderzoeksresultaten (link naar pagina onderzoek) hebben uitgewezen dat hoe een organisatie haar medewerkers ondersteunt bij het vaardig omgaan met conflicten, van grote invloed is op de samenwerking en het voorkomen van conflictescalaties.

Mogelijkheden om te faciliteren zijn onder andere:

  • het beschikbaar stellen van een neutraal, onafhankelijk loket;

  • het aanbieden van conflictvaardigheidstrainingen;

 

Loket Functie

Op basis van kennis en ervaring die is opgedaan bij een aantal grote organisaties, biedt Incompany Mediation een loket functie. Het gaat hierbij om een neutraal en onafhankelijk loket waar medewerkers in vertrouwen probleemsituaties of conflicten kunnen bespreken. Het loket biedt veiligheid, vertrouwen en respect om zo de drempel voor het bespreken van een probleem zo laag mogelijk te maken.

Het heeft uiteraard de voorkeur dat probleemsituaties intern besproken worden. Het kan echter zo zijn dat een medewerker onvoldoende veiligheid ervaart of dat de situatie zo gevoelig ligt dat de betrokkene hierover het gesprek met zijn collega of leidinggevende niet aandurft.

En juist deze gevoelige situaties zorgen ervoor dat stress bij medewerkers oploopt waarmee de kans op uitval wordt vergroot.

Een veilig en onafhankelijk loket kan ervoor zorgen dat de situatie tijdig door een professional wordt opgepakt en uitval wordt voorkomen.

 

Trainingen

Een andere mogelijkheid om medewerkers goed te faciliteren is het intern aanbieden van trainingen. Incompany Mediation heeft hiervoor drie praktijk gerichte trainingen opgezet:

  • Conflictvaardigheid en samenwerken (bedoeld voor alle medewerkers)

  • Conflictvaardigheid en leidinggeven (specifiek bedoeld voor  direct leidinggevenden)

  • Conflictvaardigheid, beleid en strategie (bedoeld voor medewerkers die medebepalend zijn voor het personeelsbeleid)

  • Een Workshop van vier of acht uur gericht op bewustwording van het conflictescalatie proces

 

De workshops en trainingen worden geven aan groepen van zes tot twaalf deelnemers en kunnen in overleg worden ingepland.

 

Het doel van deze loketfunctie, workshops en trainingen is medewerkers en organisaties te ondersteunen bij het optimaliseren van de samenwerking en het constructief om kunnen gaan met conflictsituaties.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@incompanymediation of bellen met nummer 06 50654508

bottom of page