loket

Loketfunctie

Indien medewerkers een conflictsituatie ervaren en dit willen aankaarten is het belangrijk dat de aanmelding en registratie hiervan eenvoudig en snel kan plaats vinden. In veel gevallen is de medewerker op het moment van melden al geëmotioneerd en is het zaak de melder snel en professioneel te woord te staan om verdere escalatie te voorkomen.

Incompany Mediation biedt een centrale en onafhankelijke loketfunctie aan of kan ondersteunen bij het opzetten en inrichten hiervan. Een geschillenloket dient bij voorkeur bemenst te worden door een professionele conflictbemiddelaar of een MfN register mediator. Na aanmelding wordt degene die een conflict wil melden binnen 8 werkuren telefonisch door een professional te woord gestaan. Tijdens dit gesprek wordt met de aanmelder bepaald welke methodiek gehanteerd kan worden om tot een oplossing of verbetering van de situatie te komen.

De mogelijke methodes zijn met name: Mediation, klachtencommissie, bezwaar en beroep afdeling, vertrouwenspersoon, bedrijfsarts, afdeling integriteit of jobcoaching.

Incompany Mediation registreert de melding, ondersteunt de aanvrager en coördineert de verdere afhandeling van de melding. Door deze centrale registratie en coördinatie, wordt het mogelijk degelijke rapportages te genereren die periodiek inzicht geven in de ontwikkelingen van geschillen binnen de organisatie. Deze geven ook inzicht in de werkelijke kosten die veroorzaakt worden door de arbeidsgeschillen.

Op basis van evaluaties, wordt onderzocht hoe de betrokkenen de afhandeling van het  geschil hebben ervaren om op basis hiervan de kwaliteit van het loket en de beschikbare methodes te verbeteren. Incompany Mediation kan ook ondersteuning geven bij het intern zichtbaar maken van het geschillenloket op basis van presentaties aan de medewerkers en het geven van workshops aan HR-afdelingen en het Management.

De daadwerkelijke invulling van de loketfunctie zal zeer sterk afhangen van de behoeften en mogelijkheden van de organisatie. Indien u meer informatie over deze dienst wilt, kunt u dat via dit mailadres aangeven. Wij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak om over eventuele invulling van deze dienst te overleggen.

Incompany Mediation

Irenelaan 6

1862 EB Bergen NH

06 506 545 08

info@incompanymediation.nl
 

KvK 75430983
BTW NL001531549B26
IBAN NL11 TRIO 0379 7099 29

sitemap

​voor wie

wat doen we

-onderzoek en advies

-groeien

-implementeren

-begeleiden

-trainen

-loket

-mediation

wie zijn we

actueel

privacyverklaring

connect

  • LinkedIn - Incompany Mediation