top of page

Interne Mediation

Onderzoek naar conflictvaardigheid en mate van samenwerking

 

Ervaring heeft geleerd dat goede samenwerking en conflictvaardigheid een positieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten. Een interessante onderliggende vraag hierbij is: “wanneer ben je als organisatie conflictvaardig en wanneer kan je spreken van goede samenwerking?”

 

Incompany Mediation is in samenwerking met Mediationpoint, De Hanzehogeschool en Moodindicator een onderzoek gestart met als doel een instrument te ontwikkelen waarmee  conflictvaardigheid en het niveau van samenwerking meetbaar gemaakt kan worden.

 

Het lopende onderzoek is gebaseerd op de hypothese dat conflictvaardigheid en het niveau van samenwerking meetbaar gemaakt kunnen worden via drie perspectieven,  namelijk:

  • De medewerker

  • De omgeving

  • De faciliteiten die een organisatie beschikbaar stelt om vaardig met conflicten om te kunnen gaan.

 

Op dit moment zijn wij in staat een scan uit te voeren waarmee een indicatie gegeven kan worden van  de mate van samenwerking en conflictvaardigheid in een organisatie.

Tegelijkertijd blijven wij onderzoeken om zo de onderliggende wetenschappelijke onderbouwing verder te versterken.

 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het onderzoek, of een scan willen laten uitvoeren voor uw organisatie, dan kunt u via de mail contact opnemen via het adres info@incompanymediation.nl of telefonisch op nummer 06 50654504.

bottom of page