onderzoek en advies

Onderzoek, advies en implementatie om te groeien naar een meer conflictvaardige organisatie:

Om te kunnen groeien naar een meer conflictvaardige organisatie, is het belangrijk te weten wat de verbetermogelijkheden zijn. Incompany Mediation heeft met bijdragen en advies van Ko van de Klundert (eigenaar Eduko), Harry van de Wiel (Hoogleraar a.d. RUG/ UMCG vakgebied communicatiewetenschappen, Klinische Psychologie) en Jarl Pieter (intern-mediator UMCG) een methodiek ontwikkeld die het mogelijk maakt inzicht te krijgen in de conflictvaardigheid van een organisatie. De basis van het onderzoek is de conflictvaardigheid vanuit medewerkers, omgeving/ cultuur en organisatorisch perspectief te benaderen en zo te komen tot een weging/ beoordeling.

Het onderzoek levert de volgende producten op:

  • Weging van de conflictvaardigheid van de organisatie

  • Inzicht in mogelijkheden om de organisatie conflictvaardiger te maken

  • Indicatie van huidige kosten en negatieve gevolgen die voortvloeien uit arbeidsconflicten

  • Advies voor de implementatie van verbetermogelijkheden

 

Als medewerkers het als een kracht zien om professionele ondersteuning te vragen bij het oplossen van een conflict is dat een grote stap voorwaarts naar een conflictvaardige/volwassen organisatie.

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat met name de jongere generatie medewerkers (millennials) graag zelf de verantwoordelijkheid wil nemen bij het oplossen van conflictsituaties. Incompany Mediation ondersteunt hierbij door het creëren van een cultuur waarbij medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de situatie waarin zij zich verkeren.

 

Robuuste implementatie van interne mediation

Een van de adviezen vanuit het onderzoek kan het implementeren van een intern mediation platform zijn. De grootte en de cultuur van de organisatie zijn belangrijke factoren op basis waarvan geadviseerd kan worden om een intern mediation platform in te richten.

Het beschikbaar stellen van een intern mediation platform heeft de volgende voordelen:

  • Medewerkers van de organisatie gaan de rol van interne mediator vervullen. Hiervoor dienen zij te worden opgeleid, wat een zeer positieve bijdrage zal leveren aan hun persoonlijke ontwikkeling.

  • Interne register mediators kunnen onafhankelijk opereren en kennen de cultuur en processen van de organisatie. Hierdoor zijn zij goed in staat de gesprekken zo te ondersteunen dat er afspraken gemaakt worden die in het belang zijn van de betrokkenen en stroken met de richtlijnen en strategie van de organisatie.

 

Begeleiding interne mediators

Als onderdeel van de loketfunctie coördineert en faciliteert Incompany Mediation intervisiebijeenkomsten voor de interne mediators op basis van de MfN richtlijnen zodat de mediators kunnen voldoen aan de MfN registratie eisen. Interne mediators worden begeleid bij het opstellen van een opleidingsplan voor persoonlijke groei en het behalen van de verplichte educatiepunten.

Incompany Mediation

Irenelaan 6

1862 EB Bergen NH

06 506 545 08

info@incompanymediation.nl
 

KvK 75430983
BTW NL001531549B26
IBAN NL11 TRIO 0379 7099 29

sitemap

​voor wie

wat doen we

-onderzoek en advies

-groeien

-implementeren

-begeleiden

-trainen

-loket

-mediation

wie zijn we

actueel

privacyverklaring

connect

  • LinkedIn - Incompany Mediation